Търсене
Търсене само в:

Ключова дума просто тройно правило

Общо 2 резултата са открити.

... се следната звездичка. Това показва, че в 40 литра ракия следва да се внесат б литра вода, за да се получи ракия с 40 об. % алкохол. С помощта на уравнение от простото тройно правило изчисляваме количеството ...
Неделя, 17 Октомври 2010г.
... добавим 10 л в 42 л ракия. Но ние сме произвели 38 литра. Чрез просто тройно правило изчисляваме нужната вода за нашата ракия: за 42 л ракия са нужни 10 л вода, колко вода ще е нужна за 38 литра. Х=10х38:42=9,05. ...
Неделя, 17 Октомври 2010г.