Загадъчният континент Му - част 1

( Votes )
Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 
Люлката  на  човечеството  се  е  намирала  не в  Близкия Изток,  както  са  твърдели  библейските  учени, и  не  в  Източна  Африка,  както  предполагат  съвременните  учени. Тя  се е  намирала  на  отдавана  изчезнал  континент в  Тихия  Океан. Названието  на  тази  обширна  земя – Му,  означава  „родина”
Такава  е  версията, която  отстоява  английският  полковник  Джеймс Черчвард и  към  която  са  се  придържали  преди  и  редица  изследовоатели. Изказванията на  Черчвард  са  потресаващо  интересни и  убедителни. С  нея  започва  и  разказа  за  загадъчната    прародина на  всички  хора.


През  1814 година  немският  геолог  Алфред Вегнер  издигнал  теорията  за  дрейфа  на  материците,  съгласно  която  първоначално  на  Земята  съществувал  един  материк – Пангея.  По  времето  на  палеозоя той  се  разпаднал  на  северна  част – Лавразия  и  южна – Гондвана. В  последствие  тези  два  гигантски  материка  ,  продължавайки  своя  дрейф,  се  разделили  на  няколко  части: Лавразия „родила”  Северна  Америка, Атлантида  и  Европа, а  Гондвана -  континентът Му, Южна  Америка,  Африка, Австралия, Антарктида  Индия  и  Лемурия.  При  това  голяма  част  от  сегашните  материци  се  намирала  под  вода, а  континентите,  които  сега  са  потънали острови ( Лемурия в  Индийски  океан, Аткантида  в  Атлантическия  и  Му – в  Тихия) ,  станали  основа  на  зараждащия  се  живот  на  планетата. Дрейфът  на  материците продължава и е  възможно  очертанията  на  материците  в  бъдеще  да  претърпят силни  изменения.
Названието „Му” въвел в  научна  употреба   през  миналото  столетие френският  учен Брасер  дьо Бурбор,  който  разшифровал  древния  надпис,  направен  от  народа  на  маите.  Този  документ  бил  намерен  в  Юкатан  и  сега,  под  наименованието  „Троански  манускрипт” , се  пази в  Британския  музей в  Лондон.
В  частност  там  се  разказва  за  гибелта  на  страната  Му.  „В  година 6 Кан,  в  ден 11 Мулук,  месец Сак ,  започнали  ужасни  земетресения,  които  продължили  до 13 Чуен без  прекъсване.
Страната  на  хълмистата  земя -  страната  Му ,  била  принесена в  жертва. На  два  пъти  подместваща  се  от  мястото  си,  тя  изчезнала  , в  течение  на  нощта,  непрекъснато  тресяща  се  от  огньове  под  земята. Бидейки  притиснати в  глъбините,  те заставили  земята  да  се  потопи  и  издигне  няколко  пъти  на  различни  места. Най- на  края  повърхността  на  земята  не  издържала  и  десетте  страни  били  разкъсани  и  пръснати. Те  потънали  заедно с  64  милиона  жители, 8060 години  преди  времето,  когато се  пише  тази  книга”.
За  същото  се  говори и в  друг „манускрипт” на  маите. Той  получил  наимснованието „Кодекс Кортеса” и  се  намира  в  Националния  музей в  Мадрид,  Испания. Страната  Му  там  се  споменава  няколко  пъти: „Със  своята  силна  ръка Хомен  заставил  земята  да  затрепери няколко  пъти, и в  течение  на  нощта  страната  на  хълмистата  земя потънала. „ „Му била  потопена  от Хомен  за  една  нощ...”

Разшифрованите  съкровища  на  маите ни  разказват, че  Властелинът  на  Пъкъла,  върховния  жрец  и  властелин  на  маите,  живял и действал  в  Паленке  от  деветгодишна  възраст. Бил  известен  като КЕТЦАЛКОАТЪЛ -  пернат  змей  и  върховен  бог в  пантеона  на  маите. Бил  погребан в  Храма  на  Надписите,  където  през 1952  година  била  намерена  неговата  гробница, съдържаща  изделия  от  нефрит(нефритова  огърлица  и  мозаечна  маска),  изображения  на  пернатия  звяр  и  морски  раковинки. Цялата  вътрешна  повърхност  на  тази  гробница  била  покрита с  тънък слой  от  киновър -  прахообразна  форма  на  течния  метал  живак.
Гробницата  в  Паленке  съдържа  много  повече  свидетелства, свързани с  Кецталкоатъл,  отколкото  което  и  да  било  друго  място....  Разшифрованите картини ,  скрити  на  покрива  на  саркофага и  нефритената  маска, ясно  и  недвусмислено  го  изобразяват като  пернат  звяр.Самите  картини  представляват  истински  чудеса,  от  които  ти  спира  дъха,  наследство  на  истински  гении, живели  някога  сред  покланящите се  на  Слънцето маи.
Народът  на  маите  знаел  от  своя  учител,  че  Слънцето въздейства  на  плодовитостта и  че  неговите  лъчи  носят както  радост, така  и  мъка. Затова  наричали  своите  деца  в  съответствие с  датата  им  на  раждане в  течение  на  астрологическия  цикъл.  Също  така  знаели,  че  света  е  бил  създаван  четири  пъти  преди  това,  и  че  всяка  ера  завършвала с  катастрофа,  предизвикана  от  Слънцето, а  по-  точно -  от  изменения,  предизвикани  от  Слънцето. За  тях  Слънцето  било Богът.
ОГЮСТ ЛЬО  ПЛОНЖОН,  син  на  морски  офицер  и  изследовател  на  културата  на  маите,  който  жовял в  края  на  19  век вярвал,  че  маите   практикували месмеризъм,  в  т.ч.  и  ясновидство с  използване  на  „магически  огледала” за  предсказване  на  бъдещето. Бил  уверен,  че  те  са  дошли  от  Централна Америка  и  са  донесли  със  себе  си  достиженията  на  своята  цивилизация в  Полинезия, а  после,  преплувайки  през  Индийския  океан  и  Персийския  залив,  стигнали  до  Египет. В  потвърждение  на  това  той  привежда  сравнение  на  много  експонати  на  индианската  и  древноегипетската  архитектура, писмени свидетелства  и  вярвания,  та  чак  до  поклонението  на  Слънцето.
В предложената  от  Огюст льо Плонже  интерпретация  на  една  от  не многото  дошли до  нас  книги  на маите – „Троянски  кодекс”,  предполага,  че  няколко  страници  от  нея  са  посветени  на  изчезналия  континент Му,  потънал в  Тихия  океан.

ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Загадъчният континент Му - част 1 - 4.2 out of 5 based on 5 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: