Димитрина Игнатова Цонева - Проверете своята правописна и пунктуационна грамотност

( Votes )
Оценка на читателите: / 6
Слаба статияОтлична статия 
Димитрина Игнатова Цонева
Проверете своята правописна и пунктуационна грамотност
Обърнахме се към проф. Димитрина Игнатова Цонева с молба да ни предостави тест, чрез който всеки лесно да може да провери своите знания по български език.

 

Проверете своята правописна и пунктуационна грамотност

 Тестови задачи с множествен отговор

 

1. В кой от редовете НЕ е допусната правописна грешка?

А) бясен, бясна, бясно, бесни

Б) дясен, дясна, дясно, десни

В) железен, желязна, желязно, железни

Г) прясен, прясна, прясно, пресни

Д) тясен, тясна, тясно, тесни

 

 2. В кой ред думите НЕ са синоними?

А) автентичност,  достоверност

Б) пребивавам,  престоявам

В) романтичност ,  сантименталност

Г) старовременен,  някогашен

Д) фалшифицирам,  поправям

 

3. В кой ред думите НЕ са  антоними?

А) абстрактен,  конкретен

Б) анархия,  власт

В) българофил,  българофоб

Г) обилен, изобилен

Д) изключвам,  приемам

 

4. Коя е излишната дума?

А) възход

Б) напредък

В) упадък

Г) подем

Д) разцвет

 

5. В кой ред думите НЕ са пароними?

А) абсорбция,  адсорбция

Б) абсцесен,  абсцисен

В) алгебричен,  алгебрически

Г) връхен,  върхов

Д) дебит,  дебют

 

6. Какво означава фразеологизмът: Говорим си на чужди езици ?

А) Знаем различни езици.

Б) Често в речта си използваме много чуждици.

В) Говорим на разлишчни езици, но се разбираме прекрасно.

Г) Говорим на един и същ език, но не постигаме разбирателство.

Д) При новия начин на комуникация се използват чужди езици.

 

7. В кой ред има графична грешка?

А)Ваше Превъзходителство, позволете  да изложа аргументите си!

Б) Уважаема госпожо съдия, моля да приемете документа.

В) Отправих покана до Негово Високопревъзходителство.

Г) Уважаема госпожо Председател на Народното събрание,

Д) Уважаеми господин Ректор,

 

8. В кой ред НЯМА графична грешка?

А) Наредба за Прием на студенти

Б) Българска Академия на Науките

В) Нов Български Университет,

Г) Българска Национална Телевизия,

Д) Министерство на образованието, младежта и науката

 

9. В кой ред е допусната правописна грешка?

А) заместник-кмет  ,  зам.-кмет ,   наркоскандал

Б)  интернетстраница,  допингконтрол,   допинг  контрол

В) хиперинфлация ,  юрисконсулт,  съдия - изпълнител

Г)  бизнессделка ,   37-годишен,       трийсет и седем годишен  

Д). здравноосигурителен , съдебномедицински

 

10. В кой ред е допусната правописна грешка?

А) писател  реалист, среща диалог

Б) майстор строител, експерт-счетоводител

В) заместник председател, нефто-газопровод

Г)  джипи, джипиес,  дивиди          

Д) ДНК фактор, МВР център, УКВ програма

 

11.  В кое изречение  е допусната граматическа грешка?

А) Защото човекът, който е написал тези редове, е бил истинския патриот.

Б) Там е изворът, откъдето тръгва необяснимият и нелогичният порив към доброто.

В) Сърцето е нашият спасител.

Г) То вижда винаги по-далече от нас и ако по-често се вслушваме в тайствения му шепот, по-рядко ще грешим.

Д) Сърцето е нашият истински дом – оттук тръгваме и тук се завръщаме.

 

12. В кое от изреченията НЯМА граматична грешка?

А) Госпожо, ходили ли  сте във Виена?

Б) Госпожо, бихте ли ми подала солта?

В) Госпожо, приета сте била, но не сте се записала навреме.

Г) Господине, защо не сте подготвени за изпита?

Д) Госпожице, дошле сте неподготвена и този път.

 

13. В кое от изреченията има граматична грешка?

А) Русенецът е най-верният й приятел.

Б) Дядо Иван е дълбокият, истинският, драматичният герой.

В) Централният образ в поезията на автора се явява образът на работника.

Г) Той се оказа главният виновник на събитието.

Д) Марин, героя на предишния му роман, тук се разгръща по-пълно и убедително.

 

 14. В кое изречение НЯМА пунктуационна грешка? Попълнете липсващите запетаи. Сравнете с отговорите.

А) Който знае и знае, че не знае, е мъдрец; който го знае и знае, че знае, е умен; който не знае, а знае, че знае, е глупак.

Б) Има два типа хора: тези, които вършат работата и тези, които си приписват заслугите.

В) Важно е човек да вярва в себе си и във възможностите си да се гордее с това, което е и с това, което знае и може.

Г) Колкото и силна да е една жена и тя търси мъж, който да е по-силен от нея, и не за да ограничава свободата й, а за да й даде правото да бъде слаба...(Анджелина Джоли)

Д) Ох днес е много трудно да си жена, защото трябва да мислиш като мъж, трябва да се държиш като дама, трябва да изглеждаш като момиче и трябва да работиш като вол!

 

15. В кое изречение има пунктуационна грешка? Поправете го.

А) Най-красивите усмивки крият най-тъмните тайни, най-красивите очи са плакали най-много и най-добрите сърца са изпитвали най-много болка.

Б) Човечеството и целият живот по същината си е добро, но има погрешни или вредни чувства, които трябва да се преодоляват.

В) Истинският мъдрец е наясно, че печели  дори когато губи.

Г) Ако накарате истината да замълчи и я погребете дълбоко под земята, тя ще поникне, набрала такава експлозивна сила, че ще помете всичко по пътя си (Емил Зола).

Д) Светът е опасно място за живот не заради хората, които са зли, а заради хората, които не правят нищо по въпроса... (Алберт Айнщайн).

 

16. В кои изречения има пунктуационни грешки? Поправете ги. Сверете с приложените отговори.

А) Ако искате да дадете истински подарък на някого дайте му време внимание  любящо сърце тъй като по-хубави подаръци няма.

Б) Времето на нашите родители отдавна свърши свърши преди хиляда години сега сме ние  а ето вече идват следващите тези които са ясни и наясно във всичко.

В) След едно поколение селото ще се стопи съвсем  това ще бъдат градски съвременни хора от друг тип  пълни с енергия със сили без спомени и предубеждения предубеждения на живи и мъртви които да тежат върху душите им.

Г) След литературата да се напише следното трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен месторабота  телефон  E-mail.

Д) Разследващите органи са следовател разследващ полицай полицейски орган, в предвидените от закона случаи служител от Държавна агенция Митници назначен на длъжност  разследващ митнически инспектор служител на Държавна агенция «Митници»  в предвидените от закона случаи.

 

17. В кой от примерите има пунктуационни грешки? Поправете ги.

А) Който не е малко луд, не е много нормален.

Б) Това, че съм кротка и възпитана, не означава, че ще ви търпя глупостите.

В) Лермонтов пише в Герой на нашето време: Моите анекдоти бяха умни до глупост.

Г) Колкото повече израствам, обръщам по-малко внимание на това какво хората казват.

Д)  Автомобилите са снабдени с неуправлявани или тристепенни катализатори, при които карбураторът е с електронно регулиране, а всички части,съдържащи азбест, напълно са изключени от конструкцията на автомобилите.

Димитрина Игнатова Цонева


ОТГОВОРИ НА ТЕСТА 

 

Задача №

Отговори

1

В) железен, желязна, желязно, железни;

2

Д) фалшифицирам,  поправям

3

Г) обилен, изобилен

4

В) упадък

5

В) алгебричен,  алгебрически

6

Г) Говорим на един и същ език, но не постигаме разбирателство.

7

Б) Уважаема госпожо Съдия, моля да приемете документа.

8

А) Наредба за прием на студенти

Б) Българска академия на Науките

В) Нов български университет,

Г) Българска национална телевизия,

Д) Министерство на образованието, младежта и науката

9

Б) интернет  страница

10

В) заместник – председател

11

А) Защото човекът, който е написал тези редове, е бил истинският патриот.

12

А) Госпожо, ходили ли  сте във Виена?

Б) Госпожо, бихте ли ми подали солта?

В) Госпожо, приета сте били, но не сте се записали навреме.

Г) Господине, защо не сте подготвен за изпита?

Д) Госпожице, дошли сте неподготвена и този път.

13

Д) Марин, героят на предишния му роман, тук се разгръща по-пълно и убедително.

14

А) Който знае и знае, че не знае, е мъдрец; който го знае и знае, че знае, е умен; който не знае, а знае, че знае, е глупак.

Б) Има два типа хора: тези, които вършат работата, и тези, които си приписват заслугите.

В) Важно е, човек да вярва в себе си и във възможностите си; да се гордее с това, което е, и с това, което знае и може.

Г) Колкото и силна да е една жена, и тя търси мъж, който да е по-силен от нея, и не за да ограничава свободата й, а за да й даде правото да бъде слаба…(Анджелина Джоли)

Д) Ох, днес е много трудно да си жена, защото трябва да мислиш като мъж, трябва да се държиш като дама, трябва да изглеждаш спокоим е и трябва да работиш като вол!

 

15

Д) Светът е опасно място за живот, не заради хората, които са зли, а заради хората, които не правят нищо по въпроса… (Алберт Айнщайн)

 

16

А), Б), В), Г), Д) – Във всичките изречения има путктуационни грешки.

А) Ако искате да дадете истински подарък на някого, дайте му време, внимание, любящо сърце, тъй като по-хубави подаръци няма.

Б) Времето на нашите родители отдавна свърши; свърши преди хиляда години- сега сме ние,  а ето вече идват следващите, тези, които са ясни и наясно във всичко.

В) След едно поколение селото ще се стопи съвсем;  това ще бъдат градски, съвременни хора от друг тип: пълни с енерги, със сили, без спомени и предубеждения, предубеждения на живи и мъртви, които да тежат върху душите им.

Г) След литературата да се напише следното: трите имена на автора (авторите) с научното звание и степен, месторабота, телефон, E-mail.

Д) Разследващите органи са: следовател; разследващ полицай; полицейски орган, в предвидените от закона случаи; служител от Държавна агенция «Митници», назначен на длъжност « разследващ митнически инспектор»; служител на Държавна агенция «Митници»,  в предвидените от закона случаи.

17

В) Лермонтов пише в „Герой на нашето време”: „Моите анекдоти бяха умни до глупост.”

           

Указания за точкуване и оценяване


Попълването на задачите и сравняването с приложените отговори дава възможност всеки сам да прецени своята правописна и пунктуационна грамотност. Оценяването става според броя на правилно изпълнените задачи. Всеки правилно посочен отговор носи по 2 точки (максимум – 34 точки).

Оценъчната скала за тези задачи е следната:

 

Брой  точки

Оценка

От  0 - 10

 

Слаб (2)

От 11 - 14

 

Среден (3)

От 15 - 18

 

Добър (3,50)

От 19 - 22

 

Добър ( 4)

От 23 - 25

 

Мн.добър(4,50)

От 26 - 28

 

Мн.добър (5)

От 29 - 31

 

Отличен (5,50)

От 32 - 34

 

Отличен (6)

 

 

Примерите са взети от:

Димитрина Игнатова Цонева "Български език и речева култура", РУ, 2015.

Постоянно и променливо Я - български книжовен език/ ДИМИТРИНА ИГНАТОВА ЦОНЕВА

ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Димитрина Игнатова Цонева - Проверете своята правописна и пунктуационна грамотност - 3.2 out of 5 based on 6 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: