Обемни аквариуми - колорит в дома

( Votes )
Оценка на читателите: / 14
Слаба статияОтлична статия 


Аквариумът у дома като късче синьо море с пъстроцветни плаващи рибки отдавна е привлякъл интереса на хората. Някои го считат за екстравагантност, за други той е прищявка на любителите на водни обитатели, а много често аквариумът вкъщи е просто интелигентно решение на проблема с избора на домашен любимец за децата. Днес популярните доскоро малки стъклени аквариумчета отстъпват позиции пред новия имидж на домашния аквариум, който се превръща във вълнуваща и екзотична добавка към интериора, акцент в дневната, трапезарията, кабинета, банята и дори в домашното кино. Съвременните технологии и материали направиха възможно изграждането на обемни дори гигантски аквариуми, срещащи се в разнообразни форми, вградени в стени, подове, тавани, колони, ниши, преградни елементи и т.н.

За да се решим да намерим място в нашия дом за такъв аквакът може би не е достатъчно само да харесваме рибите и изобщо морските обитатели. По-лесно би било, ако отглеждането им е наше хоби, но и това не е задължително. Всъщност втората светкавична мисъл, която изниква след хрумването “а защо не си купим аквариум” е “ами кой ще се грижи за храната и подменянето на водата на рибките”? Определено трябва да имате в семейсвото си човек, който би поел този ангажимент. Тук е мястото да разсеем традиционните схващания и представи за поддържането на аквариумите. Тези грижи далеч не са непосилни, особено като се имат предвид съвременните аквариумни системи, които свеждат този ангажимент до контролиране на правилното им функциониране. И ако все пак идеята за голям аквариум вкъщи все още ви звучи стряскащо, в този материал бихте могли да откриете поне една основателна причина, за да го предпочетете пред традиционните подвижни стъклени аквариумчета.

Някъде малко преди или точно когато вече сте се решили да обзаведете своя дом с красив и голям аквариум идва моментът на още един избор сладководни или морски риби ще предпочетете да отглеждате. Ето и разликите - най-красивите и уникални като форма и цветови съчетания риби обитават моретата и океаните, те са и най-предпочитаните сред запалените акваристи както и за местата с изискана обстановка, където се разчита на акцент с екзотичен привкус. За съжаление аквариум за минисоленоводни съобщества е и доста по-труден за поддръжка и основната причина за това е солта и нейното корозионно действие върху аквариумното оборудване. При такива аквариуми се изисква и доста по-интензивно почистване и полагане на грижи за запазване на добрия облик. От друга страна, ако изберете сладководни риби, поддръжката ще бъде по-лесна, което се изразява в почистване веднъж седмично. Сред сладководните риби също могат да се намерят не по-малко красиви и колоритни видове и такъв аквариум не може да се счита за компромисен вариант, но все пак е за препоръчване, ако никога преди това не сте се занимавали с отглеждане на риби.

Конструкция и инсталиране на аквариума

Предимства

Обемният аквариум има редица предимства пред хоби аквариума. На първо място впечатлението от внушителния воден обем е грандиозно. Освен че в него могат да се отглежат и по-големи риби, които са далеч по-атрактивни, водната среда е много по-устойчива, а създадените условия могат да бъдат близки до естествените. Пространството позволява и допълнителни декорации като камъни, дърво, водна растителност, които от своя страна засилват естетическия ефект и допринасят за подобряване на микроклимата в съоръжението.

Материали

Стъкло или плексиглас да изберем? Това е въпрос, който няма еднозначен отговор, и двата материала имат своите предимства и недостатъци, когато става дума за аквариума. Най-общо казано, плексигласът е по-лек от стъклото и по-лесен за постигане на нестандартни и удължени форми, като основен недостатък в сравнение със стъклото при него се посочва по-голямата му уязвимост от надраскване както и по-високата му цена. От друга страна, стъклото по-лесно се зацапва, надраскванията върху повърхността му не могат да бъдат отстранени, докато при плексигласa това е възможно. Плексигласите от ново поколение са с подобрени свойства и не помътняват с течение на времето.

Тегло

Теглото на обемните аквариуми е значително и не бива да се пренебрегва сериозното натоварване върху сравнително неголяма площ. Поради сумирането от тежестта на водата, стъклото, металните стойки, каменните декорации и др. общото тегло може да достигне значителни стойности. Ето защо по-големите аквариуми е най-добре да бъдат поставяни директно върху здрава основа, каквато е бетонната плоча например.

Големина на аквариума

Когато ще отглеждаме соленоводни риби, препоръчителната вместимост на аквариума е 76 и повече литра, за сладководните обитатели обемите са по-малки 38 и повече литра.

Позициониране и инсталиране

Проблемът за подбиране на подходящото място за аквариума е важен и не може да бъде пренебрегнат. Съоръжението трябва да се позиционира в сектор, до който не достига пряка слънчева светлина, трябва да се избягва близостта с врати, прозорци, радиатори, електродомакински уреди, телевизори както и зони с интензивно преминаване и съответно трептене на пода. За улесняване на функционирането и поддръжката е препоръчително аквариумът да е разположен в близост до източник на топла и студена вода и съответно свързан с тръба за отвеждане на замърсената в канализационната система при почистването. И не на последно място аквариумът трябва да бъде разположен така, че да се наблюдава добре за предпочитане от повече от една гледна точка. Важен е и моментът с оразмеряването на аквариума спрямо помещението и съобразно разстоянията, от които ще бъде наблюдаван. При лимитирани пространства най-подходящо е аквариумите да се вграждат в стена, като по този начин поддръжката може да се осъществява откъм гърба им. След инсталацията на аквариума и свързаните с него системи е добре да се изчака около 3 дни, за да изсъхнат всичките залепени участъци и едва тогава аквариумът е готов да бъде напълнен с вода. След това се проверява дали няма течове. Ако аквариумът не е снабден с вградена филтрационна система преди напълването трябва да се постави избраният тип за пречистване на водата. След напълването с вода могат да се включат филтрационната система, нагревателят, въздушните помпи и да се провери дали функционират съобразно предписанията. Най-добре е първоначално инсталационните процеси както и контролното измерване на параметрите, нивата и допустимите концентрации на елементите във водата да се извършат от специалисти. След това се изчаква 24 часа, преди да се внесат каквито и да е живи същества.

Специфични грижи за поддържане на необходимите условия в аквариума


Системи за филтриране

За филтрацията на аквариуми, обитавани от соленоводни, съществуват три основни типа - механичен, химичен и биологичен, като за най-добър ефект се препоръчва филтрационна система, използваща и трите типа. При биологичния тип филтрация се използва бактерия, която разгражда отпадъчния материал във водата. По време на механичната филтрация малките частици, плуващи във водата, преминават през филтър, който ги улавя. Химичната филтрация използва например активен въглерод, за да премахне разтворените молекули от водата. Един от най-често използваните начини за филтрация работи на много прост принцип. Плосък съд се монтира на няколко сантиметра от дъното на аквариума. На повърхността на това празно пространство се поставя филтър - обикновено едър пясък или камъчета. Под самия филтър се монтират поне две тръби, които с помощта на въздушна помпа, разположена в единия им край, избутват вече преминалата през филтъра вода до повърхността на аквариума.

Сред съвременните системи за филтрация съществува голямо разнообразие, най-общо казано, те се поделят на филтрационни системи с разположени извън аквариума захранване и елементи и другия тип, считани за по-добри, където системата е вградена в самия аквариум т. нар. reef-ready. При тази система в аквариума предварително са продупчени отвори и е монтиран преливник, който е свързан с друг по-малък съд, съдържащ прецеждащ филтър или друга филтрационна система. Чрез мощни водни помпи, осигуряващи много добро преобръщане на водата, и PVC (или други гъвкави тръби) водата циркулира между аквариума и филтрационния съд. Предимствата и улесненията на този тип системи са неоспорими. На първо място неугледните елементи на пречистващата система са добре прикрити, във филтрационния съд има достатъчно пространство за разполагане на допълнителни устройства като нагреватели и UV стерилизатор, отпада и неудобството от невъзможност за разполагане на аквариума плътно до стената. От друга страна, достъпът до отделените чрез филтрацията нечистотии е лесен и процедурата е сведена просто до изнасянето им извън филтрационния съд. Като цяло инсталирането на аквариум с такъв тип филтрационна система е дори по-лесно от инсталирането например на чешма или душ. Ако към това добавим и съвременна система за подмяна на водата като например PITHON, грижите за аквариума се свеждат само до хранене на рибите и контролиране на нормалното функциониране на системите.


Температура
Средната температура, подходяща за повечето аквариуми, е между 23 и 28 о С.

Нагреватели

Поддържането на постоянна температура в аквариума е изключително важно, дори не толкова големи колебания биха могли да доведат до фатални последици за рибите. Размерът на самите нагреватели зависи от обема в литри на водата, като на всеки литър трябва да бъдат предвидени 2 вата от мощността на нагревателя.


Осветление

Видът на осветлението зависи от това какви риби сме решили да отглеждаме. Един от най-важните фактори е интензитетът на светлината. Светлини с цветна температура, варираща между 5000 и 7000 градуса по Келвин, създават перфектни условия за соленоводните риби. Друг не по-маловажен фактор е т. нар. CRI (цветоотразяващ индекс), При Слънцето този индекс е 100, а при изкуствено произвежданата светлина стойността му показва до каква степен качествата ґ да отразява цветовете се доближават до тези на естествената светлина.

Аериране

Аерирането на водата в аквариума е жизненоважно за рибите и водната растителност. Размерът на помпата за въздух се подбира спрямо размерите на аквариум, като тяхната функция може да бъде изпълнявана и от мощните помпи за циркулация на водата.


Похлупаци и отразители в аквариума

Аквариумът винаги трябва да е затворен. По този начин се ограничава евапорацията и се избягва евентуалното изскачане на рибите извън аквариума. Светлоотразителите са необходими, за да контролират и засилват интензитета на осветяването както и да предотвратяват разпръскването на светлината. Затова формата им наподобява качулка, която обхваща светлинния източник.

Аквариумно дъно

Големината на дънните камъчета не бива да надвишава 5 см, като разбира се, могат да се поставят и няколко по-големи обли или шуплести камъка като декорация. Сладководните риби се чувстват добре при ниски стойности на Ph във водата, те са и по-непретенциозни към вида на камъчетата за оформяне на дъното, като идеалният вариант за тях са облите речни камъчета. Камъчета, съдържащи калций са най-подходящи за соленоводните аквариуми.

аквариум

Съдържание на сол

Съдържанието на разтворена сол в морската вода се измерва в промили, като средните стойности за водата в океаните са в границите 34 до 37. Относителното тегло на водата за “морските” аквариуми се изразява като съотношение между обемните плътности на водата примесена със сол към чистата вода. Обемната плътност на солената вода, а оттам и обемното тегло зависят и от температурата. Прието е, че подходящото относително тегло на водата в соленоводен аквариум трябва да е в границите между 1.020 до 1.026. Редица устройства се предлагат на пазара, за да могат тези стойности да се контролират.

аквариум голям

аквариум

домашен аквариум

къщата.комПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Обемни аквариуми - колорит в дома - 4.1 out of 5 based on 14 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: