Димитрина Игнатова Цонева - Речевото поведение на българите свързано с празнуването на рожден ден

( Votes )
Оценка на читателите: / 4
Слаба статияОтлична статия 
Автор: Димитрина Игнатова Цонева

 reèwo powedenie rovden den

Рожденият ден, като един от най-личните празници в нашия живот, дава повод за безброй магически действия и думи, които да създадат атмосфера на радост, на опора, на бодрост, на надежди… Пожеланията за този празник са твърде индивидуални. Те зависят от междуличностните отношения между родители и деца или между приятели. Затова при тях са недопустими  шаблонът, грубите шеги, двусмислието, непрецизността.


Още древните са  обмисляли много добре пожеланията си към рожденика, изказани устно или писмено в стихотворна или прозаична форма.  От надписи върху предмети, епиграми или литературни произведения съдим, че те пожелавали празнуващият много често да има този ден и да се радва на всичко добро.


Още древните са  обмисляли много добре пожеланията си към рожденика, изказани устно или писмено в стихотворна или прозаична форма.  От надписи върху предмети, епиграми или литературни произведения съдим, че те пожелавали празнуващият много често да има този ден и да се радва на всичко добро.


За съжаление в нашето съвремие богатството от етикетни формули за изказване на пожелания е изгубено. Като основен източник на информация за проучване речевото поведение по време на празнуване на рожден ден е използвана анкета, която изисква свободни отговори. Анкетата бе проведена с 9-10-годишни ученици, със студенти, с родители, учители и университетски преподаватели. Освен това са проучени и много сайтове, в които има специално събрани пожелания за рожден ден или където отделни хора си споделят радостта, че имат «бърд дей».

Отговорите на у ч е н и ц и т е в анкетите са непринудени, искрени, отразяват емоционалния отклик на децата. С  най-голяма фреквентност при децата в началните класове е пожеланието към техен приятел или съученик  “Да имаш много шестици!”- 91%; на по-заден план остава – “Да си жив и здрав”(65 %) , 21 % - “Да слушаш родителите си” .Единични поздрави от 9 – 10-годишните ученици са: сполука в живота, дълъг живот, щастливи мигове  и др. Ясно е, че децата използват заучени от  родителите си изрази.

Димитрина Цонева


ПОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ от Димитрина Игнатова Цонева - Речевото поведение на българите свързано с празнуването на рожден денПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Димитрина Игнатова Цонева - Речевото поведение на българите свързано с празнуването на рожден ден - 3.0 out of 5 based on 4 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: