Димитрина Игнатова Цонева - Кога и от кого се произнася основният тост?

( Votes )
Оценка на читателите: / 3
Слаба статияОтлична статия 
Димитрина Игнатова Цонева - автор

димитрина игнатова цонева за тостовете

Каква е функцията  на наздравицата?
Кога и от кого се произнася основният тост?

проф. д-р Димитрина Игнатова Цонева ни разясни, че наздравицата (тостът) е кратко, емоционално и целенасочено изказване по време на празнична трапеза по актуална за дадената аудитория тема. Основните й функции са: емотивна (свързана със създаването на подходящ микроклимат за провеждането на тържеството), организационно-делова и информативна.
В разговорната реч разполагаме с три синонима за приветствена реч при гощавка: напивка, наздравица, тост.
Значенията на напивка са: 1. Напитка. 2. Действие на глагола напивам. ("Кървава да вдигна напивка, от коя и любов немее" Хр. Ботев). 
 
Съществителното тост в българския език е дошло от английски език. Там тя е полисемантична допълва професор Цонева: 
1. Препичам (филии, хляб и пр.) на огън;
2. Припичам се (грея се) на огъня;
3. Вдигам тост/ пия наздравица за ...;
4. (прен) Наздравица, тост;
5. (прен.) Лице/събитие, за което се пие наздравица;
6. (прен.) Лице (особено жена), което е обект на всеобщо възхищение.
Според Димитрина Цонева в нашия език е дошла с първото си преносно значение. Независимо, че битува само от един век в езика ни, думата тост се налага все повече и повече (32 % от анкетираните са я предпочели в съчетание: 
вдигам тост за ... (76 % от предпочелите думата тост)
тост за здраве, благополучие, любов (22 %) и
тост за твое здраве (2 %).
Някои долавят известна разлика в семантиката на синонимите тост и наздравица: 
тост - при официални случаи, при по-тежка обстановка;
наздравица - в домашна обстановка.

Съществителното наздравица е най-предпочитано (67,5 % от анкетираните го използват). В Българския тълковен речник нейното лексикално значение е "Думите, които се казват, преди да се пие за здравето на някого" (пия наздравица). Това тълкуване обяснява до известна степен използването й в по-тесен семантичен кръг. Анкетираните я тълкуват по следния начин:
пожелание за здраве;
пожелание да е/са живи и здрави;
думите, които се казват, преди да се пие за здравето на някого;
наричане за нещо;
пожелания при тържества за успехи;
поздрав към най-близките.

Димитрина Игнатова Цонева - тостове наздравици правила

"Единични са хората, които тълкуват наздравицата като пожелание за нещо добро, радостно, хубаво, спомен за нещо, уважение към домакините" казва Димитрина Игнатова Цонева 

Със значение поздрав са обобщили наздравицата и тоста  23 анкетирани, а 97 - като пожелание. Само 4 са го определили като "чукане на чаши". Останалите 26 не са отговорили на въпроса: "Какво според Вас означава думата тост?"

Някои от анкетираните смятат, че щом се произнесе "Наздраве", това е самият тост. Затова 42 % от тях  посочват, че всеки път, когато вдигат чашата с питие, си пожелават "Наздраве!". По-голямата част (56 %) употребяват тази дума като завършек на своята извънредно кратка трапезна реч. 

Проблемът всъщност е в съществената част, в предхождащия я текст. Въпреки че  много човешки добродетели или човешки взаимоотношения могат да получат признание и да намерят място в същинската част на текста, досегашните ни наблюдения, подкрепени от отговорите на анкетираните, показват скованост, бедност на изказа, липса на фантазия и достатъчна емоционалност. Темите, за които в компания анкетираните са посочили, че вдигат наздравица са: здраве - 72,5 %, успехи - 22 %, щастие - 13 %, любов - 6 %, дълголетие - 5 %, за конкретния празник - 5 % и по няколко души са посочили - приятелството, доброто настроение, новите срещи, мира, добрите взаимоотношения, за присъстващите, за жените.

 


ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Димитрина Игнатова Цонева - Кога и от кого се произнася основният тост? - 3.7 out of 5 based on 3 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: