Изобретенията, променили нашия свят

( Votes )
Оценка на читателите: / 5
Слаба статияОтлична статия 

велики изобретения

1903 г. - Уилбър и Орвил Райт от САЩ - Самолет

Самолетът е изобретен от Уилбър и Орвил Райт от САЩ през 1903 г. Това е летателно устройство, по-тежко от въздуха, с крила за създаване на подемна сила и с движител за създаване на теглителна сила (с изключение на безмоторния самолет, който излита, теглен от друг самолет).

Състои се от крило тяло (служи за поместване на екипажа, пътниците, товара, обзавеждането), колесник (използва се при излитане, кацане и рулиране) и опашни плоскости (придават устойчивост и управляемост). Според предназначението си самолетът бива граждански (транспортен, спортен, рекорден, туристически, учебно-тренировъчен, селскостопански, специален и др.) и военен (изтребител, бомбардировач, разузнавателен, транспортен, санитарен и др.); според броя на крилата – едноплощник и двуплощник; според типа на устройството за излитане и кацане - сухопътен, водосамолет и самолет амфибия; според вида на движителя - витлов и реактивен; според скоростта, която достига - подзвуков, свръхзвуков и хиперзвуков; според начина на излитане и кацане - с вертикално и с обикновено излитане и кацане.

1923-1927г. - Владимир Зворикин от САЩ и Фило Фарнсуърт от САЩ - Телевизия
В периода 1923-1927 г. Владимир Зворикин и Фило Фарнсуърт от САЩ изобретяват телевизията - предаване на изображения на разстояние посредством радиоелектронни устройства. В телевизията е приет принципът на последователното предаване на елементите на изображението. В мястото на предаване те се преобразуват в последователност от електрически сигнали (които заедно със спомагателни електрически импулси образуват комплектен телевизионен сигнал), предават се по съобщителен канал до мястото на приемане, където се извършва обратното преобразуване. Видове телевизии: черно-бяла, цветна, стереоскопична (обемна), промишлена, радиоразпръсквателна, видеотелефон, кабелна, космична, подводна и др. Приложение – като средство за масова информация, за научни, технически, образователни и др. цели.

1937-1942 г. - Джон Атанасов от САЩ - Компютър
През 1937-1942 Джон Атанасов изобретява компютъра като съвкупност от апаратни и програмни средства за автоматична обработка на информация. Според съставните си елементи компютрите биват електронни, оптични, пневматични, хидравлични, биологични и др., според вида на представяне на информацията - цифрови, аналогови и хибридни. По функционални възможности условно се делят на 3 класа: миникомпютри (персонални компютри), универсални компютри (използват се във финансовата и промишлената сфера) и суперкомпютри. Компютърът с класическа архитектура се състои от процесор, оперативна памет, специализирани устройства за управление на периферни устройства и външна памет. Всички схеми са включени към магистрален интерфейс, който реализира обмен на данни, адреси и управляващи сигнали. Към апаратното осигуряване се включват и външни устройства (монитор, принтер, модем и др.). Програмното осигуряване представлява набор от компютърни програми.

важни изобретения в света

4 октомври 1957г. - "Спутник-1", СССР - Изкуствен спътник на Земята
На 4 октомври 1957 г. е изтрелян първият изкуствения спътник - космичен летателен апарат, който се движи по околоземна орбита. Извежда се в орбита чрез ракета носител със скорост, равна или по-голяма (до 1, 4 пъти) от I космична скорост (7, 9 km/s), както и от борда на космичен летателен апарат. Минималната височина на полета е около 150 km. Бива научноизследователски и приложен (геодезичен, навигационен, съобщителен, метеорологичен и др.). Първият ИСЗ е изведен в орбита на 4 окт. 1957 в СССР.

1969 г. – САЩ - Интернет
Интернет е Глобална световна мрежова комуникация, която предлага множество информационни услуги чрез взаимносвързани компютри. Интернет води начало от мрежата ARPAnet, разработена от Агенцията за съвременни изследвания към Министерството на отбраната на САЩ (1969). Основните информационни услуги в Интернет са обмен на електронна поща, на файлове (FTP) и на новини (usenet), дистанционно включване към отдалечен компютър (Telnet), търсене и намиране на информация чрез различни заявки (с най-големи възможности днес е World Wide Web - WWW, виж уеб) и др. Интернет непрекъснато се разширява и се променя, като включва нови услуги и нови потребители.


Диск и Компактдиск

1979г. - Юп Синю от Нидерландия и Тошитада Дой от Япония - Диск и Компактдиск
Дискът е носител на информация във вид на плоска кръгла пластина, покрита с магнитен слой (магнитен диск) или с оптичен слой (оптичен диск). Използва се като запомнящо устройство в компютър. Магнитните дискове са твърди и гъвкави (дискети, флопидискове). Обемът на паметта зависи от вида и радиуса на диска, от начина на записване на информацията и др.; за гъвкави дискове е от 150 kbyte до 2, 8 Mbyte, за твърди дискове - над 1 Gbyte, за оптични дискове - над 10 Gbyte.
Юп Синю от Нидерландия и Тошитада Дой от Япония през 1979 г. създават компактдискът - диск, носител на звукова и (или) видеоинформация, изработен чрез многотиражно производство (пресуване от матрица, получена от съответен стъклен оригинал). Записът се извършва чрез високоенергиен импулснокодово модулиран лазерен лъч, нанасящ вдлъбнатини (питове, маркери) върху фоторезистивния слой на оригинала. Вдлъбнатините са с дълбочина 0, 1 µm, широчина 0, 6 µm и дължина 0, 9-3, 3 µm. Възпроизвеждането се извършва посредством нискоенергиен лазерен лъч на сигналоотнемателя.

4 декември 1981г. – САЩ - Космична совалка
Космичната совалка е пилотирано летателно устройство за многократни полети в атмосферата и Космоса, изобретено в САЩ на 4 декември 1981 г. Излита, ускорява се до орбитална скорост, извършва полет в Космоса и се приземява на летище. Орбиталната степен на космичните совалки е въздушно-космичен самолет.

 

 чудеса.нет  

 


 


ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Изобретенията, променили нашия свят - 4.2 out of 5 based on 5 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: