Двойникът на Земята - Глория ( втора част )

( Votes )
Оценка на читателите: / 8
Слаба статияОтлична статия 
Точно  като  Епиметей  и  Янус могат  да  се  държат  и  Земята  и  Антиземята.  Само  че  Земята  се  движи  около  Слънцето  много  пъти  по-  бавно,  отколкото  те  - около  Сатурн , и  срещата  на  Земята със  своя ”двойник”,  с  хипотетичното  тяло,   би  се  случвала  много  по - рядко. Това  хипотетично  тяло 

учените  условно  нарекли Глория.  Какви  са  доводите  за  това,  че  то  наистина  съществува?  На  практика  те  са  няколко...
Първо:  Земната  орбита  е  особена. Орбитите  на  другите  планети  от  зената  група – Меркурий, Венера  и  Марс,  са  симетрични  относно   нея. Аналогична  закономерност  се  явява  и за  планетите  от  групата  на  Юпитер ,  по  отношение  на  неговата  орбита,  но  тя  изглежда  по-  естествена,  доколкото Юпитер е  гигант,  превъзхождащ по  маса  съседа  Сатурн  повече  от  три пъти, а  масата  на  нашата най-  близка  съседка -  Венера,  отстъпва  по  маса  на  Земята  само с  18%. Накратко,  орбитата  на  Земята  не  може  и  не  трябва  да  е  такава,  каквато е  всъщност. Значи,  за  това  има  причина -  напримере  присъствието  на  тази  орбита  на  скрита  маса,  увеличаваща  сумарната  маса на  веществата  най-  малко  два  пъти.
Второ: Дълго  време  не  е  могло  да  бъде  създадена  теория  за  движението  на  Венера. Учените  никак  не  са  могли  да  разберат  причудливото  поведение  на  планетата,  която  при  своето  движение  по  отбита ту  изпреварва  направените  изчисления,  тъ  се  забавя. Излиза,  че  на  Венера  въздействат  някакви  сили,  но  от  къде  се  вземат  те  в  земната  група  на  планетите. По  подобие  на  Венера „капризничи” и  Марс,  който  също ту  изостава  от  своята  графика,  ту -  обратното. Това  може  да  се  обясни  само с  някаква  обща  причина,  единен  фактор,  действащ  на  Марс  и  Венера  противоположно. Такъв  фактор  може  да  бъде  наличието  на  земната  орбита  не  на  едно,  а  на  две  тела – Земята  и  Глория.
И  на края,  от  гледна  точка  на  учените   и в  полза  на  съществуването  на  Глория  се  явява  откритият  през  XVII веке от  директора  на  Парижката  обсерватория,  неизвестен  обект ,  близо  до  Венера. Обектът  бил  сърповиден -  тоест,  той  бил  небесно  тяло,  но  не  звезда. Сърповидна  била  в  този  момент  и  Венера,  което  позволило  на  астронома  да  предположи,  че е  открил  спътник  на  Венера. При  това  размерите  на  тялото  били  доста  големи.  Той  оценил  диаметъра  на  тялото  като една  четвърт  от  диаметъра  на  Луната.
Обектът е  видян  и  от  Шорт през 1740  година; от Майер – 1759; 1761 -  от  Монтен и през 1764   от Роткиер.  След  това  обектът  изчезнал  някъде,  сякаш  пропаднал. Даже  възникнали  съмнения в  това,  че  ставало  дума  за  спътник.  Може  това  да  са  били  някакви  слаби  звезди? Нова?  Но  не -  сърповидността  на  обекта  свидетелства  за  големи  размери. Според  оценките  на  различните  наблюдатели размерите  ну  били  между  четвърт  и  една  трета  от  тези  на  Венера. Какво  може  да  се  каже  за  това?  Само  че в определено  съотношение  с  останалите  планети,  тялото ,  намиращо  се  зад  Слънцето и  люлеещо  се  около  либрационната  си  точка,  може  да  излезе  иззад  Светилото  и  при  благоприятен  случай  може  да  бъде  видяно  от  Земята.
Ако  Глория  наистина  съществува,  това  би  представлявало  огромен  интерес  за  нас,  земляните! Тя (евентуално) се  намира  при  същите  условия,  както  Земята,  което  значи,  че  на  Глория е  възможно  съществуването  на  цивилизация!  И  още  нещо -  именно  там  може  да  се  намира  основната цивилизция,  а  Земята  да  се  явява  само  място  за  „разселване”. Всъщност  , с това  може  да  се  обясни  повишеният  интерес  на НЛО  към  събитията  на  Земята. Твърдо е  установено,  че  всички  ядрени  опити,  които  се  правят,  независимо  от  мястото  им,  неизменно  предизвикават  засилено  внимание  от  страна  на  „летящите  чинии”.  Така,  както НЛО  се  е  появило  над  Хирошима  само  час  след  ядрения  взрив...
Какво  би  привлекло  в  тези  горещи  точки  на  Земята  НЛО ако  те  са  кораби  на  Глория?  Разбира  се,  че  опасност  за  Глория!  Да  си  спомним,  че  Земята  и  Глория  (трябва да) са  разположени  в  либрационни  точки  една  спрямо  друга  и  спрямо  Слънцето -  тоест,  тяхното  положение е  неустойчиво. Затова  ядрените  взривове,  предизвикващи  силни  тласъци,  могат  да  изместят  Земята  от  либрационната  и  точка,  и  да  я  запратят  срещу Глория. Насрещното  движение  на  небесните  тела  може  да  доведе  до  чудовищна  катастрофа. Орбитите  на  планетите  са  изключително  близки  и  макар  че  едва  ли  ще  се  стигне  до  челен  сблъсък и въобще  сблъсък  няма  да  има,  приливните  вълни  ще  бъдат  толкова  големи,  че  ще  настъпи  страшно  опустошение  както  на  Земята,  така  и  на  Глория.
Ако  цивилизацията  на  Глория много е  изпреварила  земната ,  тя  ще  вземе  мерки  и  ще  направи  всичко  възможно,  Земята  да  не  се  „заклати”  към  тях. За  сега  вмешателството  на  НЛО в  земните  работи  е  незначително,  но  това  не  значи,  че  неутралитетът  ще  продължава  вечно..
Накратко: Има  няколко  косвени  доказателства   в  полза  на  съществуването  на  неоткрито  небесно  тяло,  намиращо  се  зад  Слънцето. Доказателствата,  разбира  се,  не  са  абсолютни,  не  са  много  надеждни, но  и  карат  да  се  замислим  дори  за  самата  възможност   за  съществуването  на  „двойник”  на  Земята, и  за  многообещаващите  следствия  от  този  факт...ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Двойникът на Земята - Глория ( втора част ) - 4.5 out of 5 based on 8 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: