Закони на манипулацията

( Votes )
Оценка на читателите: / 25
Слаба статияОтлична статия 

Първи закон на манипулацията - “Ако искате хората да говорят за вас, трябва да ги предизвикате” “Не е достатъчно само да бъдеш добър. Поне толкова важно, колкото уменията, знанията, старанието и добрата воля, е способността да накараме хората да признаят нас и нашите постижения и да дават пари за нашите стоки”

 

Втори закон на манипулацията - Ако искате другите да ви обърнат внимание, трябва да направите стъпката от изчакването към действието. “Опитите не се броят,важен е само резултатът.”

 

Трети закон на манипулацията - Вие бихте могли да продадете на един човек всичко или почти всичко. Условието е да му го предложите в най-подходящата опаковка. Никой не би помислил за нашата изгода, щом това е в негов ущърб. Единствено ние самите можем да браним своите интереси.

 

Четвърти закон на манипулацията - Достоверността на едно твърдение нараства колкото по последователно и убедително го повтаряме. Който разпространява някакво твърдение, изтъквайки, че неговата достоверност вече е потвърдена от други хора, събужда потребност да се приспособим към множеството. При това няма значение доколко достоверността за другите действително отговаря на истината. Колкото броят на повторенията на твърдението е по-голям, нараства и готовността у възприемащия да се вслуша в посланието. Този ефект нараства, ако се умножава и броят на последователните повторения.

 

Пети закон на манипулацията - Който умее критично да се дистанцира от своите чувства, създава предпоставка за това, те да не бъдат използвани в негов ущърб.

“Намери един-единствен ключ към чувствата на купувача и ще си спестиш сто разумни аргумента.

Нашето мислене и поведението ни са определени до голяма степен от света на чувствата. Това е един предимно илюзорен свят, в който разумното познание неизменно се озовава в противоречие с емоционалната ни зависимост.

 

Шести закон на манипулацията - Всяко решение, което вземаме, и всяко наше действие по някакъв начин са повлияни от страха. Страхът е решаващ фактор на всяко възпитание.

 

Седми закон на манипулацията - Ако не решаваме сами, другите ще го правят вместо нас. “Всичко, което правим и което сме, все едно дали сме щастливи или не, дали всеки ден се осъществяваме или не, всичко зависи от способността ни да вземаме правилни решения”

“Знанието за предмета на решението е от решаващо значение за резултата му”

 

Осми закон на манипулацията - Езикът е най-важният инструмент на манипулацията.

 

В най-общи линии начинът, по който от психологична гледна точка, се извършва контролът над ума е следния:

Контролът се осъществява като се използват основно емоциите на хората. За това е необходимо да се познава поне бегло функционирането на мозъка и човешката психика. Лявото полукълбо на мозъка е свързано с логиката и рационалното мислене, смятането, речта, чувството за щастие и въобще позитивните емоции. Дясното – предимно с отрицателните емоционалните реакции и преживявания, тъгата, чувствителността, интуицията, пространственото възприемане. Установено е, че когато нормалната дейност на мозъка се наруши посредством предизвикване на силна уплаха, ужас или силен гняв се засилва изключително много внушаемостта и се нарушава възможността за преценка.

 

Тогава се подават новите внушения, които прескачайки бариерата на критичната част от съзнанието (т.е. лявото полукълбо) отиват направо в подсъзнателната и свързана с отрицателните емоции част на ума (дясното полукълбо). По този начин можете да превърнете доскоро рационално мислещи човешки същества в роботи, които реагират по предсказуем начин на определени стимули.

 

 

 


Закони на манипулацията - 4.4 out of 5 based on 25 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: