Плодови ракии - коригиране на алкохолния градус на ракията

( Votes )
Оценка на читателите: / 10
Слаба статияОтлична статия 
Според изискванията на стандарта БДС 5900-80 и отрасловата нормала ОН 18-72651-81 алкохолно съдържание на плодовите ракии трябва да бъде от 36 до 38 об.%. При дестилацията не е възможно получаването на ракия със стандартен алкохолен градус. Обикновено той е по-висок, поради което се налага съответната корекция. Коригирането се прави не по-рано от 24 часа от изваряването. Това се налага с цел темпериране на ракията при 20 °С, при която температура са маркирани спиртомерите за измерване на алкохолния градус. Предлаганите на пазара спиртомери за домашни нужди не са точни. Отклонението в плюс или минус обикновено се движи от 1 до 2 алкохолни градуса. Това трябва да се знае, за да се избегнат грешки при корекцията. Освен това трябва да се запомни, че с тези спиртомери може да се определя алкохолният градус само на прясна, неотлежала ракия. Екстрахираните по време на отлежаването вещества повишават плътността на ракията, което се отразява върху показанията на спиртомера (занижени).
За осъществяването на корекцията е необходимо да се измери количеството на ракията в литри и алкохолният градус. Корекцията на по-високия градус става чрез разреждане с вода. За целта се използва мека или дестилирана вода. От твърдата вода ракията получава бяло помътняване. Нeобходимото количество вода за разреждане се изчислява с помощта на т. нар. купажна звездичка. В горния ляв лъч се вписва измереният алкохолен градус на ракията. В долния се пише нула (0). В средата се посочва алкохолният градус, който желаем да има ракията. Извършва се действието изваждане на кръст. Числото, получено в горния десен лъч, показва количеството на ракията, към което трябва да се добави вода в количество, посочено в долния десен лъч в литри.
Пример. Ако изварената ракия е с алкохолен градус 46 об. %, а желаем да го намалим на 40 об. %, получава се следната звездичка.
Това показва, че в 40 литра ракия следва да се внесат б литра вода, за да се получи ракия с 40 об. % алкохол.
С помощта на уравнение от простото тройно правило изчисляваме количеството на водата, която трябва да се прибави към количеството изварена ракия в литри.
За 40 литра ракия са необходими 6 литра вода. За 36 литра, колкото е изварената, са необходими X литра вода. Тогава X е равно на 36, умножено по 6 и разделено на 40. Извършваме умножението и получаваме числото 216. Разделяме го на 40 и получаваме 5,4 л. Това е количеството вода, което трябва да се прибави в 36 литра ракия, за да се намали алкохолният градус от 46 об. % на 40 об. % За да не се получи размътване при разреждането, водата се внася на порции при непрекъснато разбъркване през интервал от 5-6 минути.


Източник: Д.Цаков "Производство на домашни ракии, ликьори и плодови вина"


ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-НОВИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:
ПО-СТАРИ ПОДОБНИ ПУБЛИКАЦИИ:

Плодови ракии - коригиране на алкохолния градус на ракията - 3.8 out of 5 based on 10 votes

Добавете коментар

Вашето име:
Вашият email:
Заглавие:
Коментар: